Stoet van Canteclaer

Programma

Keer terug naar de website

12. Wagen "De Stadshalle"

De geschiedenis van de eerste stadshal van Deinze gaat terug tot de 13e eeuw, ze werd verwoest in 1382. Een tweede gebouw kwam gereed in 1423, het was tevens de plaats waar het schepencollege vergaderde. Deze keer werd de stadshal een drietal keer zwaar beschadigd nl. in 1452, 1485 en in 1580. Een derde en nieuwe versie verrees op de Markt met een grootte van 23m op 8,5m, met beiaard en uurwerk. In 1792 brandde het belfort volledig af, meteen het definitieve einde.
AD Delhaize Deinze