Stoet van Canteclaer, folklore in 2017

De Stoet van Canteclaer, de vijfjaarlijkse folklorestoet, die ook in 2017 door de Deinse straten trekt, heeft een rijk verleden.

De stoet ontstond in 1961 naar aanleiding van het Deinse Lentefoor. De oorspronkelijke doelstelling was een folkloristisch evenement te organiseren in het kader van de installatie van de Nationale Prijzencommissie voor het Levend Pluimvee in Deinze.

Het evenement kreeg de naam Canteclaer, de centrale kippenfiguur uit het Middelnederlandse dierenepos “Van de Vos Reynaerde”. De naam Canteclaer verwees naar de Europese rol die de Deinse kippenmarkt speelt.

Een comité werd aangesteld om de stoet vorm te geven. Ook de Deinse middenstanders, talrijke socio-culturele verenigingen en sportverenigingen, de scholen en de jeugdverenigingen zetten hun schouders onder het evenement. Het was de bekende stoetenbouwer Frans Vromman uit Brugge, die de leiding nam over de allereerste Stoet Van Canteclaer.

Alle voorbereidingen werden getroffen, de affiche, de kostuums en de praalwagens werden in een sneltempo ontworpen. Praalwagens zoals ‘Het Neerhof’, ‘De Kip’, ‘de Paasklok’ en de reuzen ‘Canteclaer’ en ‘Roede’ zijn er al van de eerste editie bij. De eerste Canteclaerfeesten gingen door tijdens het weekend van 7-8 april 1962. Het werd een groot volksfeest en is dat doorheen de tijd ook altijd gebleven. De Stoet van Canteclaer is een totaalgebeuren waar alle Deinzenaren , groot en klein welkom zijn. Het allereerste Canteclaerweekend startte met de inschrijving van de reuzen in het bevolkingsregister van de stad en de voorstelling van de reuzen en de prins aan de bevolking. Op zondag was er de eerste reclamestoet met meer dan 200 wagens, waarna de folklorestoet volgde met 35 groepen en 900 figuranten. De eerste editie bracht maar liefst 20.000 toeschouwers naar de Kippenstad.

In 1964 wordt voor de eerste keer ook een Prinses Canteclaer verkozen, de prins werd steeds aangesteld door één van de Deinse verenigingen. In 1965 kwamen ook Nederlandse groepen de stoet vervoegen, de stoet breidt ook haar reuzen uit met 4 nieuwe reuzen: Kraaiert, Cantaert, Pinte en Sproete.

In de komende jaren groeit de Stoet steeds verder met o.a. de schenking van de ‘wagen van de Hen’, de Wagen van de Fusie, het organiseren van ‘het Bal van Canteclaer’, een studiedag over vee-,vlees en eieren, een modeshow en vele acties bij de middenstand in Deinze.

Na 1972 komt het voortbestaan van de Stoet van Canteclaer echter in het gedrang. Financiële problemen en het overlijden van voorzitter Etienne Duyck zorgen voor een periode van inactiviteit. In 1975 pikt men de draad weer op, en beslist men de stoet slechts om de drie jaar te organiseren. Het Canteclaercomite beperkt zich in de komende jaren tot het inrichten van de driejaarlijkse stoet en het Canteclaerbal met de prinsesverkiezing. In 1984 wordt beslist om de stoet betalend te maken voor het publiek. Het gaf het Comité de kans om een grote aanloop te nemen van haar 25e editie in 1987 een groot succes te maken. Alles werd op alles gezet om de stoet uit te breiden, te vernieuwen en zoveel mogelijk publiek te trekken naar de Leiestad. Met de Europese eenmaking in gedachten, werden nog meer Europerse lidstaten vertegenwoordigt in de stoet. De jubileumeditie werd een hoogtepunt, met maar liefst 35.000 kijkers en ruime media-aandacht. Het toenmalige BRT-nieuws bracht zelfs een reportage over het hele gebeuren.

Voor de stoet van 1993 is het woord vernieuwing in ruime zin toepasbaar. De stoet kreeg een volledig nieuwe gedeelte rond de geschiedenis van de stad Deinze. Deinze wordt steeds beter bekend als de "Canteclaerstad" waar de kip koningin is.

De daaropvolgende edities van 1996,1999 en 2002 bewezen ook deze stelling. De medewerking en belangstelling van de Deinse burgers werd steeds groter en ook van buiten onze stadsgrenzen kwam er steeds meer belangstelling. Helaas kreeg de Stoet van Canteclaer in 2002 voor het eerst in zijn geschiedenis, te maken met slechte weersomstandigheden. Het geheel viel letterlijk in het water. Het comité kreeg het zwaar te verduren en besliste een pauze te nemen. De stoet wordt sindsdien vijfjaarlijks georganiseerd.

In 2007 trok de stoet opnieuw door het centrum van Deinze. Het comité ging aan de slag met stoetenbouwer Etienne Mommerency. Een nieuwe reus werd gedoopt, Krieltje Kakelkont, een personage uit de boeken van Marc De Bel, vervoegde de Deinse reuzenfamilie. De weergoden waren de stoet iets beter gezind, en zorgden voor een bewolkte, toch droge lentedag. De Stoet van Canteclaer was terug van weggeweest, en maakte zich op voor haar 50-jarig bestaan in 2012.

De feesteditie werd alweer een groot succes. De straten liepen vol en ook de reclamestoet blijft aan belangstelling winnen bij zowel ondernemers als het publiek. De legendarische Deinse Tourwinnaar van 1926, Lucien Buysse, werd tijdens de editie van 2012 vereeuwigd als reus en toegevoegd aan de Deinse reuzenfamilie.

De folklorestoet wordt nog steeds erg gewaardeerd in Deinze. De liefde voor de Kip, is nog een gemeengoed onder de Deinse burgers en motiveert telkens weer vele bedrijven, socio-culturele verenigingen, sportverenigingen, jeugdverenigingen en sympathisanten om hun steentje bij te dragen aan dit traditionele evenement. De folklore, waar men in 1961 naar op zoek was, is in 2017 nog zeer opvallend aanwezig.

De Stoet van Canteclaer, feestweekend 20-21 mei 2017 mei op zaterdag de aanstelling van de prins en prinses en als hoogtepunt op zondag de reclamestoet met daaropvolgend de folklorestoet. Ingang gratis. www.stoetvancanteclaer.be